Priser 2022

Enkel time privat kr. 870,-
10 klipp privattimer kr. 7660,-

10 klipp duett timer kr. 5550,-
Enkel time duett kr. 610,-

Timer som ikke avbestilles 24 t. i forkant, må betales i sin helhet.

Duett timer er to som trener sammen. Dette kan gjøres dersom to klienter har tilnærmet samme behov for trening, og de er på samme nivå.

• Vi har 10% rabatt for studenter, pensjonister, og for de med scenekort.

Vivild Bergersen tlf. 41 55 26 29 – vivild@personligpilates.no
Lene R Danielsen tlf. 97 97 56 27 – lene@personligpilates.no