Priser

Enkel time privat kr. 760,-
10 klipp privattimer kr. 6740,-

10 klipp duett timer kr. 4880,-
Enkel time duett 530,-

Timer som ikke avbestilles 24 t. i forkant, må betales i sin helhet.

Duett timer er to og to som trener sammen. Dette kan gjøres dersom to klienter har tilnærmet samme behov for trening, og de er på samme nivå.

• Vi har 10% rabatt for studenter, pensjonister og for de med scenekort.

Vivild Bergersen tlf. 41 55 26 29 – vivild@personligpilates.no
Lene R Danielsen tlf. 97 97 56 27 – lene@personligpilates.no